Geslaagde nieuwjaarsreceptie

Op zondag 7 februari vond onze nieuwjaarsreceptie plaats.
Onze voorzitter wees als inleiding op de toespraak van Bart Laeremans op de gevaren van de huidige vluchtelingenstroom: “Onze sociale verworvenheden komen onder druk te staan door de huidige asielcrisis”. Hij haalde Duitsland als voorbeeld aan, waar economen opperden dat het beter zou zijn om het mimimumloon af te schaffen, om zodoende de vluchtelingen alle kansen te kunnen geven op de arbeidsmarkt. De Duitse vakbonden schoten dit voorstel vanzelfsprekend direct af.

Verder wees hij erop dat de kritiek van de traditionele vakbonden op de tax-shift grotendeels onterecht is, dat er te weinig aandacht is voor de steeds groter wordende groep alleenstaanden in onze samenleving (en dan vooral de alleenstaande ouders), en dat de Vlaamse regering vooral een belastingregering is. Onder andere de Turteltaks en de afschaffing van de gratis stroom werden door hem onder vuur genomen

Bart Laeremans benadrukte het belang van een Vlaams-nationalistische vakbond die tegengas kan geven tegenover de multiculturele dogma’s van de traditionele bonden, het opengrenzenbeleid van de Europese Unie, en het ongebreidelde vrije verkeer van personen binnen de EU.

“De Belgische krachten: de traditionele partijen, die worden bijgestaan door de unitaristische vakbonden, zullen in aanloop naar de verkiezingen van 2018 en 2019 alles doen om het Vlaams-nationaal verhaal gelijk te stellen met een verhaal tegen de belangen van Jan Modaal, tegen de kleine man en het is precies dààr dat een beweging zoals de VSV als één van de weinige op een geloofwaardige wijze tegengas kan geven.”

bl

Verder verwees Bart naar het feit dat de geldstroom van Vlaanderen naar Wallonië fundamenteel asociaal is, en dat die geldstroom bovendien geen soelaas biedt voor Wallonië, dat een infuuspatiënt geworden is, een subsidieverslaafde natie. Bovendien is die geldstroom nefast voor Vlaanderen.

De traditionele vakbonden zijn onderdeel van het systeem, het establishment, en zitten véél te weinig in met het lot van de kleine man.

Tot slot verwierp ook hij de Turteltaks: “De Turteltaks is er gekomen nadat bedrijven en al wie het zich kon veroorloven, teveel cadeaus hadden gekregen voor de plaatsing van zonnepanelen. Maar de Turteltaks is een asociale correctie, die rijk en arm over dezelfde kam scheert, zelfs geen rekening houdt met het kadastraal inkomen of het verbruik, en die appartementsbewoners zwaarder treft dan villabewoners, diegenen dus die het meest van de zonnepanelen hebben geprofiteerd.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: