Vlaamse Solidaire Vakbond

Klimaatmaatregelen: veel geld voor weinig resultaat

De klimaatverandering is een ‘hot’ thema tegenwoordig. Kinderen en zelfs kleuters worden gemanipuleerd of soms zelfs gewoonweg gedwongen om deel te nemen aan klimaatbetogingen in plaats van naar de lessen te gaan (het inzetten van kleuters voor eender welke betoging of protest is in het algemeen laakbaar, en doet terugdenken aan DDR-toestanden).

Los van ideologie is het echter zo dat klimaatmaatregelen geld kosten. Véél geld.

Nederland heeft de noodzakelijke maatregelen – om tegen 2050 CO2-neutraal te zijn – begroot. Ze komen uit op een kostprijs van 700 à 1.000 miljard euro! Hierbij is geen rekening gehouden met de eventuele kosten van een stijgende zeespiegel. De winst die deze immense investering zal opleveren voor de temperatuur op wereldniveau is 0,0007°C.

Zelfs indien we zouden meegaan in de hele hype, kan men er niet onderuit dat klimaatverandering een wereldwijd probleem is en enkele zonnepanelen op uw dak of een elektrische wagen voor de deur van uw energie-neutrale, geïsoleerde en geventileerde woning – verwarmd met een warmtepomp – niet de oplossingen zullen zijn. Nochtans zullen al deze zaken u handenvol geld kosten, maar zolang niet elke Amerikaan, Rus, Chinees, Indiër, Europeaan, Afrikaan, enz hetzelfde doen, brengt het geen zoden aan de dijk. Daarenboven zal: transport, de productie van energie, de productie van consumptiegoederen en voedsel totaal anders en CO2-neutraal moeten zijn.

Uiteraard zal men die 1000 miljard euro grotendeels bij de bevolking gaan zoeken, en dat terwijl meer en meer mensen moeite hebben om rond te komen, en de gele hesjesbeweging al maandenlang op straat komt voor meer koopkracht.

Daarom zegt de VSV: stop die klimaathysterie: want zelfs met dure en gigantische maatregelen zal de impact quasi nihil zijn.

Klimaatmarszevenfebruari

VSV steunt strijd van de gele hesjes

Het begon in Frankrijk, waar “les gillets jaunes” brandstofdepots blokkeerden uit onvrede met de hoge brandstofprijzen. Ondertussen zijn de eisen van deze protestbeweging ruimer geworden. Veel werkende mensen zijn namelijk niet langer in staat om de eindjes aan elkaar te knopen.

De actievoerders delen een gezamenlijke onvrede: over bijvoorbeeld de EU-integratie, het Marrakesh-pact, het zorgstelsel, immigratie, de pensioenleeftijd, de manier van berichtgeving in de media, stijgende kosten van levensonderhoud, (klimaat-)belastingen en het gebrek aan inspraak door het volk.

Een strijd die wij van de Vlaamse Solidaire Vakbond dus onderschrijven.

hes

 

Asielcrisis escaleert

Het geweld in sommige steden in Duitsland begint uit de hand te lopen. In de Duitse deelstaat Brandenburg bijvoorbeeld hebben de autoriteiten beslist om voorlopig geen nieuwe asielzoekers meer op te nemen. Neonazi’s vallen buitenlanders aan, terwijl vluchtelingen het gemunt hebben op doodnormale burgers. Politici roepen op om de kalmte te bewaren, maar volgens de Duitse krant Bild is de geest uit de fles. Een Duitse jongen van 16 jaar werd door asielzoekers met een mes zwaar toegetakeld in het gezicht.

Wij van de VSV zijn de enige vakbond die consequent hebben gewaarschuwd voor het ongecontroleerd binnenlaten van vluchtelingen. Ondertussen is duidelijk geworden dat de “Wir Schaffen Das” politiek van Merkel een regelrechte ramp geworden is.

Massaal armoede importeren, en massaal mensen met een totaal verschillende cultuur binnenloodsen is eenvoudigweg vragen om problemen. De Europese Unie had van bij het begin van de asielcrisis de grenzen moeten sluiten.

De escalatie van de asielcrisis zorgt uiteraard ook voor een verdere islamisering van onze samenleving. Hoe die islamisering er concreet uit ziet, kan u vernemen op onze jaarlijkse nieuwjaarsreceptie.

VSV2018

 

Federale begroting: knip-en plakwerk

Ook met een centrumrechtse regering is het duidelijk: diepgravende, structurele hervormingen doorvoeren is in dit onland gewoonweg onmogelijk. Deze begroting is daar opnieuw een zoveelste bewijs van.

Er worden opnieuw diverse taksen en belastingen ingevoerd, met als frappantste voorbeeld de suikertaks die ook voor steviaproducten zal gelden. Stelselmatig nieuwe belastingen invoeren is trouwens ook één van de ziektes van dit land.

In plaats van koudweg nieuwe belastingen in te voeren, zou men beter besparen op gebieden zoals de massa-immigratie. De onophoudelijke toevloed van gelukzoekers kost ons ruim een miljard (!) euro per jaar. Onze federale regering zou beter een voorbeeld nemen aan het asielbeleid van landen zoals Polen en Hongarije.

Besparen kan ook door uit het onzinnige klimaatakkoord van Parijs te stappen. Uiteraard zijn we bezorgd over het milieu, en moet men uitstoot van allerlei milieuonvriendelijke gassen tegengaan, maar de huidige klimaathysterie gaat enkele bruggen te ver. Het heffen van allerlei milieutaksen zal een eventuele klimaatverandering niet tegengaan.

Men zou ook de subsidiekraan voor onzinnige instanties zoals UNIA moeten terugdraaien, en niet opdrijven, zoals onlangs nog werd gedaan. Zulke oïkofobe instellingen zijn totaal overbodig.

Het is duidelijk dat de CD&V een uitstekend partijtje blufpoker heeft gespeeld door al een hele tijd een vermogensbelasting te eisen. Nu zijn ze akkoord gegaan met een symbolische vermogensbelasting om hun wérkelijke eis ingewilligd te kunnen zien: een oplossing voor Arco om hun achterban te paaien. Het was al lang geweten dat CD&V dit probleem VOOR de volgende verkiezingen wou opgelost zien. Het gaat uiteindelijk om 800.000 gedupeerden, een groot aantal stemmen om te verliezen…888868187

Het is opmerkelijk dat de N-VA met deze regeling akkoord is gegaan. Voor alle duidelijkheid: het ACW (nu beweging.net) heeft ZELF voldoende middelen om de gedupeerde Arco-coöperanten te vergoeden. De belastingbetaler mag hier NIET voor opdraaien!

Brusselse PS’ers horen thuis in de gevangenis, niet in het parlement

We zijn hier in Vlaanderen en België al het één en ander gewend wat betreft corruptie en graaicultuur (herinner u de Agusta-affaire in een niet zo ver verleden en recent de schandalen rond de intercommunales). Maar niemand had durven denken dat onze politici het zou aandurven te stelen van de allerzwaksten in onze samenleving: de daklozen.

Wie het boek “L’Etat PS: de maffia aan de macht” destijds gelezen heeft wist het wel al langer: rood is rot aan de andere kant van de taalgrens. Maar door het systeem van cliëntelisme (het verlenen van diensten aan (potentiële) kiezers door een politicus tijdens diens politiek mandaat) en vriendjespolitiek kon de Parti Socialiste decennialang ongestoord haar gang gaan.

Na het uitbreken van de schandalen rond Publifin en de intercommunales dacht iedereen dat we het ergste wel gehad zouden hebben. Helaas blijkt het allemaal nog veel erger te zijn dan we ooit hadden durven vermoeden. Door het uitbreken van de schandalen rond daklozenorganisatie SamuSocial kwam iedereen te weten dat Brussels burgemeester Yvan Mayeur en OCMW-voorzitster Pascale Peraïta jarenlang royale zitpenningen opstreken, vaak voor vergaderingen die zelfs nooit hebben plaatsgevonden.

Mayeur, de vleesgeworden arrogantie, was verontwaardigd. Verontwaardigd over het feit dat zijn gegraai was uitgelekt naar de buitenwereld. Je moet maar durven. Mayeur heeft duidelijk geen greintje ethisch besef in zich.

Als het goed is mag het trouwens ook gezegd worden: het siert de Sp.a dat ze deze keer eens niét op de knieën zijn gegaan voor hun zusterpartij, maar toch eindelijk eens consequent zijn geweest en dus niet meer in de Brusselse regering zitten. Helaas heeft Open VLD wél weer voor de postjes gekozen en blijven ze dus wél in de Brusselse regering.

19029296_1548281828517800_5460598362903872772_n
Over Onkelinckx, Mayeur, Paraïta en anderen kunnen we kort zijn: deze “mensen” horen thuis in de gevangenis. Het zijn geen socialisten, het zijn gewoonweg criminelen van de laagste soort. Beterschap hoeven we alleszins nog lang niet te verwachten: de nieuwe burgemeester van Brussel, Philippe Close, beschikt over maar liefst 21 mandaten…

Eén partij lacht ondertussen in het vuistje en dat is de marxistische PTB. Die partij wordt slapend rijk. Benieuwd wat dat gaat geven bij de komende verkiezingen.

(afbeelding: de mandaten van Philippe Close)

Eredoctoraat Merkel

Er wmerkelas de voorbije dagen (terecht) heel wat commotie over het eredoctoraat dat Angela Merkel ontvangen heeft van de KULeuven en de Universiteit van Gent. Naast de kritiek op het vluchtelingenbeleid van ‘Mutti Merkel’ zijn er echter nog een resem andere redenen waarom de toekenning van dat eredoctoraat volledig ongepast is.

Het Europees beleid waar zij al jaren de sterke vrouw achter is, heeft bij brede lagen van de bevolking voor diepe ontevredenheid gezorgd. In 2005 keurden de Fransen en de Nederlanders bijvoorbeeld de Europese grondwet af in een referendum. De weggestemde grondwet werd enkele jaren later echter gewoon doorgedrukt. En toen de Ieren ook dat verdrag in 2008 in een referendum afkeurden werd er niet geluisterd.

Maar wat de uitkomst van deze referenda ook was, de leiders van de Europese Unie duwden gewoon door, met Angela Merkel op kop. De grondwet was immers nodig om lidstaten beter te kunnen dwingen om het Duitse model van bezuinigingen, loonmatigingen en flexi-jobs toe te passen.

Voor de meerderheid van de Europeanen betekent de Europese Unie van Merkel mini-jobs, loonmatigingen, verhoging van de pensioenleeftijd, verhoging van de prijzen, besparingen en toenemende armoede. Tegelijkertijd komen er elke maand nieuwe schandalen de kop opsteken over de verwevenheid tussen de grootbanken en de Europese Commissie. Zo is José Manuel Barosso meteen na zijn mandaat als voorzitter van de Europese Commissie gaan werken voor Goldman Sachs. Jawel, de bank die de begroting van Griekenland heeft helpen vervalsen en die Barosso had aangeraden om het Griekse volk hiervoor te laten opdraaien…

Herinner u de gigantische protesten van de Griekse bevolking tegenover het opgelegde besparingsbeleid van de Trojka (Europese Commissie, de Europese Centrale Bank (ECB) en het Internationaal Monetair Fonds). De besparingen raakten vooral de gewone man in de straat, met derdewereldtoestanden tot gevolg, terwijl de rijke rederijen vrijuit konden gaan.

De afkeer van de Europese politieke kaste werd de voorbije jaren steeds groter, nu die zichzelf bedient met toplonen, overgangspremies en dubieuze connecties met de zakenwereld, terwijl ze de rest van de bevolking dwingt de broeksriem aan te spannen. De Europese burger is daar zeer terecht kwaad en ontstemd over.

Uiteindelijk kan men maar tot één enkele conclusie komen: op alle gebieden heeft het beleid van Merkel Europa onrechtvaardiger, gevaarlijker en armer gemaakt. Helaas zullen u, ik en de komende generaties de zware rekening moeten betalen…

Vermogensbelasting? Hervorm en sluit achterpoortjes!

De traditionele vakbonden hebben tegenwoordig de mond vol van een vermogensbelasting of vermogenswinstbelasting. En hoewel we uiteraard  te vinden zijn voor een eerlijkere fiscaliteit, willen we toch enkele kanttekeningen maken.

Om te beginnen is het zo dat België al verschillende vermogensbelastingen kent, zoals bijvoorbeeld de torenhoge successierechten. Het probleem is echter dat de meeste belastingen, zoals die successierechten, via achterpoortjes in de Belgische wet makkelijk te omzeilen zijn. Denk maar aan koningin Fabiola en haar private stichting, waarmee ze 70 procent successierechten op erfenis wou omzeilen.

Alvorens men dus zou kunnen overgaan naar zo’n vermogensbelasting, dienen eerst en vooral die achterpoortjes gesloten te worden.

Een tweede opmerking: vermogensbelastingen treffen dikwijls de middenklasse. Laat ons bijvoorbeeld kijken naar de huidige speculatietaks. Particuliere beleggers moeten sinds 1 januari 2016 een zogenaamde ‘speculatietaks’ van 33% betalen wanneer ze binnen de zes maanden aandelen met winst verkopen. Opvallend is dat deze “meerwaardebelasting” niet voor Belgische vennootschappen geldt, noch voor institutionele beleggers. Het zijn dus de kleine beleggers die het gelag betalen.
Het is bovendien zo dat een vermogensbelasting geen oplossing biedt voor de structurele problemen van dit land, onder andere het véél te hoge overheidsbeslag.
Met een overheidsbeslag van 54 procent is het voor iedereen duidelijk dat België een veel te vette overheid heeft. De doorgedreven versnippering van bevoegdheden tussen de gewesten en gemeenschappen (zeker na de absurde zesde staatshervorming) zorgt voor een totaal gebrek aan efficiëntie.

Een vermogensbelasting kan voor ons enkel en alleen maar in het kader van een grote fiscale hervorming, die de algemene belastingdruk moet verlagen en achterpoortjes dient te sluiten.

Lagere opkomst sociale verkiezingen

Op de definitieve resultaten is het nog even wachten, maar dankzij HR-specialist SD Worx kunnen we toch al een beetje zicht krijgen op de uitslag. SD Worx begeleidde namelijk 25 procent van alle stemprocedures in België, gespreid over het hele land.

Zoals te verwachten was zijn er geen grote verschuivingen waarneembaar. ACLVB gaat er wel meer dan twee procent op vooruit, maar voor de rest zijn er geen noemenswaardige verschillen met de uitslag van vier jaar geleden. Dat is ook logisch, want de drie vakbonden verkondigen dan ook min of meer dezelfde standpunten. Enkel de liberale vakbond (ACLVB) is een tikkeltje genuanceerder wat hun standpunten betreft.

61,41 procent van de werknemers bracht een stem uit, beduidend minder dan vier jaar geleden, toen 70 procent nog de moeite deed om te gaan stemmen.

Men zou kunnen beweren dat de opkomst nog vrij hoog lag, aangezien er geen stemplicht geldt bij sociale verkiezingen. We willen er echter op wijzen dat werknemers al bij al vrij weinig moeite moeten doen om te gaan stemmen, aangezien de sociale verkiezingen in het bedrijf zelf worden gehouden. Bovendien stemmen werknemers tijdens de werkuren, en laten de oproepingsbrieven uitschijnen dat de stemming verplicht is. De oorzaak van de lage opkomst ligt dus elders.

Uit de cijfers van SD Worx blijkt dat vooral jongeren afhaken voor de sociale verkiezingen. Dat is logisch, aangezien er toch geen echte keuze mogelijk is, waardoor de macht in het vakbondslandschap gebetonneerd zit bij de drie bonden. Oudere werknemers zullen voornamelijk uit traditie stemmen. De traditionele vakbonden brengen geen wervend verhaal meer, en moeten dus dringend met hun standpunten de eenentwintigste eeuw binnentreden.

Jongeren zullen bijvoorbeeld minder gemotiveerd zijn om op te komen voor verworven rechten zoals brugpensioen, integendeel zelfs. Veel jongeren vinden de huidige regeling in verband met brugpensioen niet meer van deze tijd.

Terwijl de overgrote meerderheid van de Vlamingen zich zorgen maakt over de massa-immigratie, staan de traditionele bonden op de barricades voor de rechten van illegalen. Terwijl Vlaams-nationalistische partijen nog nooit zo groot waren als nu, zwijgen de traditionele vakbonden nog steeds in alle talen over de miljardentransfers van Vlaanderen naar Wallonië.

Want laat ons eerlijk zijn: het is toch hypocriet om constant te hameren op eerlijke fiscaliteit (hoewel daar uiteraard één en ander voor te zeggen valt), maar met geen woord te reppen over de miljardentransfers. Het ene is onlosmakelijk verbonden met het andere.

Waar de traditionele vakbonden zwijgen, spreekt de VSV echter wél. We zullen dan ook de problemen blijven aankaarten waar zij over zwijgen.

Persbericht n.a.v. de aangekondigde stakingen

De aangekondigde stakingen tegen de federale regering van Michel I zijn, net zoals de vorige, politieke stakingen. Dat wil evenwel niet zeggen dat de traditionele vakbonden geen punt hebben.

Het is inderdaad zo dat de slinger op het gebied van flexibilisering van de werknemers te ver is doorgeslagen. Dat hoeft eigenlijk niet te verbazen, aangezien de huidige minister van werk, Kris Peeters, een voormalige topman van Unizo is. We willen bij deze dan ook duidelijk afstand nemen van zijn overdreven flexibiliseringsbeleid. Werken moet leefbaar blijven. Eén dag op voorhand je werkrooster voor de dag erna krijgen bijvoorbeeld is gewoonweg onwerkbaar. Werkgevers mogen trouwens ook best wat flexibeler zijn.

Bovendien vrezen we dat de flexibilisering van de 38-urenweek door werkgevers misbruikt zal worden om werknemers te verplichten overuren te presteren op die momenten waarop veel werknemers liever verlof nemen. Zo denken we meteen aan de luchtvaartsector, waar de piekperiode tijdens de zomerperiode valt. Niemand werkt echter graag tijdens die periode.

We maken ons bovendien grote zorgen over de kosten van de asielopvang. Uit recente cijfers is gebleken dat de asielcrisis reeds anderhalf miljard euro heeft gekost, en die kosten zullen nog hoger oplopen. We blijven van mening dat men de vluchtelingen beter kan opvangen in de eigen regio, en bij deze willen we er nog eens op wijzen dat de schatrijke golfstaten nog steeds weigeren vluchtelingen op te vangen. De verontwaardiging over dit feit blijft tegenwoordig echter uit.

We willen van de gelegenheid nogmaals gebruik maken om de Vlaamse regering op te roepen om de onwettige (volgens de Raad van State!) en asociale Turteltaks af te schaffen. Bestaande belastingen verhogen of nieuwe belastingen uitvinden om schuldenputten uit het verleden te dempen zijn geen goede noch duurzame oplossingen, integendeel. De Vlaamse regering zou beter werk maken van de afbouw van de miljardentransfers van Vlaanderen naar Wallonië, in plaats van telkens weer opnieuw de koopkracht van de gewone Vlaming te raken met allerlei belastingverhogingen.

Over deze onhoudbare transfers zwijgen de traditionele vakbonden echter nog steeds in alle talen…

Geslaagde nieuwjaarsreceptie

Op zondag 7 februari vond onze nieuwjaarsreceptie plaats.
Onze voorzitter wees als inleiding op de toespraak van Bart Laeremans op de gevaren van de huidige vluchtelingenstroom: “Onze sociale verworvenheden komen onder druk te staan door de huidige asielcrisis”. Hij haalde Duitsland als voorbeeld aan, waar economen opperden dat het beter zou zijn om het mimimumloon af te schaffen, om zodoende de vluchtelingen alle kansen te kunnen geven op de arbeidsmarkt. De Duitse vakbonden schoten dit voorstel vanzelfsprekend direct af.

Verder wees hij erop dat de kritiek van de traditionele vakbonden op de tax-shift grotendeels onterecht is, dat er te weinig aandacht is voor de steeds groter wordende groep alleenstaanden in onze samenleving (en dan vooral de alleenstaande ouders), en dat de Vlaamse regering vooral een belastingregering is. Onder andere de Turteltaks en de afschaffing van de gratis stroom werden door hem onder vuur genomen

Bart Laeremans benadrukte het belang van een Vlaams-nationalistische vakbond die tegengas kan geven tegenover de multiculturele dogma’s van de traditionele bonden, het opengrenzenbeleid van de Europese Unie, en het ongebreidelde vrije verkeer van personen binnen de EU.

“De Belgische krachten: de traditionele partijen, die worden bijgestaan door de unitaristische vakbonden, zullen in aanloop naar de verkiezingen van 2018 en 2019 alles doen om het Vlaams-nationaal verhaal gelijk te stellen met een verhaal tegen de belangen van Jan Modaal, tegen de kleine man en het is precies dààr dat een beweging zoals de VSV als één van de weinige op een geloofwaardige wijze tegengas kan geven.”

bl

Verder verwees Bart naar het feit dat de geldstroom van Vlaanderen naar Wallonië fundamenteel asociaal is, en dat die geldstroom bovendien geen soelaas biedt voor Wallonië, dat een infuuspatiënt geworden is, een subsidieverslaafde natie. Bovendien is die geldstroom nefast voor Vlaanderen.

De traditionele vakbonden zijn onderdeel van het systeem, het establishment, en zitten véél te weinig in met het lot van de kleine man.

Tot slot verwierp ook hij de Turteltaks: “De Turteltaks is er gekomen nadat bedrijven en al wie het zich kon veroorloven, teveel cadeaus hadden gekregen voor de plaatsing van zonnepanelen. Maar de Turteltaks is een asociale correctie, die rijk en arm over dezelfde kam scheert, zelfs geen rekening houdt met het kadastraal inkomen of het verbruik, en die appartementsbewoners zwaarder treft dan villabewoners, diegenen dus die het meest van de zonnepanelen hebben geprofiteerd.